Sử dụng Email tên miền Google cung cấp.
Mang lại tính chuyên nghiệp và ổn định cao, dễ dàng truy cập.

Đăng ký ngay

10 Email Google

10 tài khoản email

3.800.000 vnd/vĩnh viễn
Dung lượng lưu trữ 15 Gb/email Email tên miền Google cung cấp Ứng dụng drive Google cung cấp Đăng ký

50 Email Google

50 tài khoản email

5.800.000 vnd/vĩnh viễn
Dung lượng lưu trữ 15 Gb/email Email tên miền Google cung cấp Ứng dụng drive Google cung cấp Đăng ký

200 Email Google

200 tài khoản email

9.800.000 vnd/vĩnh viễn
Dung lượng lưu trữ 15 Gb/email Email tên miền Google cung cấp Ứng dụng drive Google cung cấp Đăng ký

500 Email Google

500 tài khoản email

24.800.000 vnd/vĩnh viễn
Dung lượng lưu trữ 15 Gb/email Email tên miền Google cung cấp Ứng dụng drive Google cung cấp Đăng ký