Sử dụng phương thức kết nối bảo mật Ssl Https
Giúp website của bạn an toàn và mạnh mẽ hơn.

Đăng ký ngay

Ssl Https

Giao thức kết nối bảo mật Https

500.000 vnd/năm
Chứng thực bảo mật Cloudflare, Let's Encrypt Đăng ký

Ssl Comodo Basic

Giao thức kết nối bảo mật Https

1.500.000 vnd/năm
Chứng thực bảo mật do Comodo cung cấp Đăng ký

Ssl Comodo Pro

Hiển thị tên doanh nghiệp và Https

4.500.000 vnd/năm
Chứng thực bảo mật do Comodo cung cấp Đăng ký