Kết nối và xác minh website
Giúp website của bạn đúng chuẩn và mang lại tương tác tốt hơn với người dùng và các công cụ.

Cần tư vấn

Gói xác minh doanh nghiệp

Thông báo và xác minh website

2.500.000 vnd
Đăng ký website với Bộ Công Thương Thêm địa chỉ doanh nghiệp lên bản đồ Google Thêm thông tin lên Google Business Thiết lập trang Fanpage Facebook Bảo mật ổ khoá xanh Https SSL Đăng ký

Gói kết nối khách hàng

Tích hợp các công cụ giao tiếp khách hàng

2.000.000 vnd
Thêm nhắn tin trực tuyến Boxchat.net Thêm nút nhắn tin Zalo Thêm nút nhắn tin Facebook Thêm nút gọi điện thoại nhanh Thêm nút gửi email nhanh Bảo mật ổ khoá xanh Https SSL Đăng ký

Gói xác minh và kết nối

Xác minh và tích hợp tất cả công cụ

3.500.000 vnd
Đăng ký website với Bộ Công Thương Thêm địa chỉ doanh nghiệp lên bản đồ Google Thêm thông tin lên Google Business Thiết lập trang Fanpage Facebook Thêm nhắn tin trực tuyến Boxchat.net Thêm nút nhắn tin Zalo Thêm nút nhắn tin Facebook Thêm nút gọi điện thoại nhanh Thêm nút gửi email nhanh Bảo mật ổ khoá xanh Https SSL Đăng ký