15/05/2019  0 lượt xem

 

Hóa đơn điện tử hiện nay đã có một số đối tượng áp dụng để lừa đảo vì không phải ai cũng có thể phân biệt hóa đơn điện tử là thật hay giả dù là kế toán của một số doanh nghiệp.

Vì vậy, để đảm bảo hóa đơn điện tử là thật hay giả, mỗi người nên kiểm tra kỹ lưỡng hóa đơn có sai sót hay không và tra cứu trên cổng tra cứu hóa đơn điện tử.


  1. CÁCH TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP

Bước 1: Truy cập vào Website: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn để tra cứu được các thông tin về hoá đơn, biên lai bao gồm:

- Đơn vị phát hành hoá đơn điện tử

- Thời gian phát hành, thời gian hoá đơn điện tử có giá trị sử dụng và thông tin hoá đơn

- Hóa đơn điện tử không còn giá trị sử dụng.

Tra cứu 1 hóa đơn http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tc1hd.html

Bước 2: Vào phần  Thông tin hóa đơn, biên lai → Hóa đơn → Tra cứu hóa đơn

Bạn có thể tra cứu 1 hóa đơn hoặc nhiều hóa đơn điện tử cùng 1 lúc bằng các chuẩn bị 1 file excel về thông tin hóa đơn điện tử cần kiểm tra.

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin của hóa đơn điện tử cần tra cứu, các trường có gắn (*) là các trường bắt buộc bạn phải nhập


Bước 4: Kiểm tra hóa đơn điện tử có đầy đủ các thông tin về:

- Thông tin người bán hàng hóa, dịch vụ.

- Thông tin hóa đơn điện tử

- Nếu kiểm tra thấy hóa đơn có đầy đủ các các thông tin thì hóa đơn điện tử là hợp pháp và có giá trị pháp lý.

  • Nếu hóa đơn thiếu thông tin người bán hàng hoặc thông tin hóa đơn thì hóa đơn điện tử đó không có giá trị pháp lý.

Lưu ý: Trường hợp bạn tra cứu Hóa đơn điện tử bán hàng hóa dịch vụ mua của Chi Cục Thuế thì sẽ chỉ hiện thông tin của doanh nghiệp mua hóa đơn mà không hiển thị thông tin của hóa đơn vì:

- Thông tin người bán hàng hóa dịch vụ hiển thị đúng với dấu mộc vuông trên hóa đơn điện tử bán hàng là đúng, hợp pháp.

- Thông tin hóa đơn điện tử sẽ không hiển thị gì vì đây là hóa đơn điện tử bán hàng mua của Cục Thuế, do Cục Thuế quản lý.


DẤU HIỆU CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MUA CỦA CHI CỤC THUẾ


Hóa đơn điện tử xác thực của cơ quan thuế là hóa đơn có thông tin:

- Số hóa đơn điện tử xác thực (gồm 15 ký tự số)

- Mã xác thực hóa đơn điện tử (gồm 64 ký tự chữ)

- Mã vạch 2 chiều ( Mã QR ) in trên hóa đơn điện tử

Với hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, chúng ta có thể thực hiện các bước sau để kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn.  1. CÁCH TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA CHI CỤC THUẾ

Bước 1: Truy cập vào cổng thông tin của Tổng cục thuế: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Bước 2: Chọn Hóa đơn có mã xác thực → Xác minh hóa đơn để mở trang Xác minh hóa đơn có mã xác thực: https://laphoadon.gdt.gov.vn/xmhd/exploit

Bước 3: Nhập các thông tin hóa đơn cần tra cứu, mã kiểm tra để tiến hành kiểm tra

Bước 4: Phân tích kết quả kiểm tra hóa đơn điện tử xác nhận


- Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý được sử dụng để kê khai nộp thuế là khi hóa đơn có kết quả tra cứu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Hóa đơn gốc có giá trị có giá trị sử dụng và không thay đổi.
  • Là hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx.
  • Là hóa đơn thay thế cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx.
  • Là hóa đơn bị điều chỉnh bởi hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx.

- Hóa đơn điện tử không có giá trị pháp lý do đã bị xóa bỏ, không được sử dụng để kê khai nộp thuế khi có kết quả tra cứu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Hóa đơn đã bị thay thế bởi hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx ngày…
  • Hóa đơn bị xóa bỏ bởi hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx ngày…/…/,..
  • Là hóa đơn xóa bỏ cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx

Hóa đơn điện tử này đã được người người bán thực hiện thay thế hoặc xóa bỏ hóa đơn điện tử cũ. Theo quy định của pháp luật hiện nay, trước khi người bán sản phẩm, dịch vụ thực hiện thay thế hoặc xóa bỏ hóa đơn điện tử cần phải có biên bản thỏa thuận với người mua, nếu người mua không được người bán thông báo trước, người mua có quyền yêu cầu người bán giải thích và cung cấp thông tin hóa đơn mới.


Trường hợp 3: Hóa đơn điện tử không tồn tại, hóa đơn giả.

 

 

 

Weba Thiết kế web và maketing online