Sử dụng email theo tên miền email@domain.com
Giúp doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp và vận hành an toàn hơn trên Internet

Cần tư vấn

10 Email

10 tài khoản email

700.000 vnd/năm
Dung lượng lưu trữ 10 Gb File đính kèm 30 Mb Số tên miền 1 Đăng ký

20 Email

20 tài khoản email

900.000 vnd/năm
Dung lượng lưu trữ 20 Gb File đính kèm 30 Mb Số tên miền 1 Đăng ký

30 Email

30 tài khoản email

1.100.000 vnd/năm
Dung lượng lưu trữ 30 Gb File đính kèm 30 Mb Số tên miền 1 Đăng ký

50 Email

50 tài khoản email

Từ 1.400.000vnđ
Dung lượng lưu trữ 50 Gb File đính kèm 30 Mb Số tên miền 1 Đăng ký