Hosting tốc độ cao
Giúp việc vận hành website trở nên nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm chi phí.

Cần tư vấn

Hosting dành cho cá nhân

Tài nguyên vừa đủ, tiết kiệm chi phí.

2 Gb

Băng thông 80 Gb

117.000 vnd/tháng
Subdomain 2 Parkdomain 5 Database 2 - Hợp đồng tối thiểu 12 tháng Đăng ký 02 năm giảm giá 20% Đăng ký

3 Gb

Băng thông không giới hạn

195.000 vnd/tháng
Subdomain 6 Parkdomain 10 Database 8 - Hợp đồng tối thiểu 12 tháng Đăng ký 02 năm giảm giá 20% Đăng ký

5 Gb

Băng thông không giới hạn

290.000 vnd/tháng
Subdomain 10 Parkdomain 20 Database 15 Tặng kèm Https Hợp đồng tối thiểu 12 tháng Đăng ký 02 năm giảm giá 20% Đăng ký

10 Gb

Băng thông không giới hạn

470.000 vnd/tháng
Subdomain 20 Parkdomain 50 Database 30 Tặng kèm Https Hợp đồng tối thiểu 12 tháng Đăng ký 02 năm giảm giá 20% Đăng ký

Dành cho doanh nghiệp, tổ chức

Dung lượng và tốc độ cao

15 Gb

Doanh nghiệp 1

670.000 vnd/tháng
Băng thông không giới hạn Subdomain 40 Parkdomain 60 Addon domain 15 Database 40 Tặng kèm Https Hợp đồng tối thiểu 12 tháng Đăng ký 02 năm giảm giá 20% Đăng ký

20 Gb

Doanh nghiệp 2

830.000 vnd/tháng
Băng thông không giới hạn Subdomain 50 Parkdomain 70 Parkdomain 20 Database 50 Tặng kèm Https Hợp đồng tối thiểu 12 tháng Đăng ký 02 năm giảm giá 20% Đăng ký

30 Gb

Doanh nghiệp 3

1.200.000 vnd/tháng
Băng thông không giới hạn Subdomain 60 Parkdomain 80 Parkdomain 25 Database 60 Tặng kèm Https Hợp đồng tối thiểu 12 tháng Đăng ký 02 năm giảm giá 20% Đăng ký

Dành cho khách hàng cao cấp

Dung lượng cực lớn, băng thông truy cập không giới hạn

50 Gb

Cao cấp 1

1.800.000 vnd/tháng
Băng thông không giới hạn Subdomain không giới hạn Parkdomain không giới hạn Database không giới hạn Addon domain không giới hạn Tặng kèm Https Hợp đồng tối thiểu 12 tháng Đăng ký 02 năm giảm giá 20% Đăng ký

60 Gb

Cao cấp 2

2.100.000 vnd/tháng
Băng thông không giới hạn Subdomain không giới hạn Parkdomain không giới hạn Database không giới hạn Addon domain không giới hạn Tặng kèm Https Hợp đồng tối thiểu 12 tháng Đăng ký 02 năm giảm giá 20% Đăng ký

70 Gb

Cao cấp 3

2.200.000 vnd/tháng
Băng thông không giới hạn Subdomain không giới hạn Parkdomain không giới hạn Database không giới hạn Addon domain không giới hạn Tặng kèm Https Hợp đồng tối thiểu 12 tháng Đăng ký 02 năm giảm giá 20% Đăng ký